fbpx

TYPOGRAFI OG DESIGN

Mye har endret seg siden håndverket med boktrykking, men typografi er like viktig om ikke enda viktigere i dagens grafiske design

Typografi

Font

Montserrat

Webdesign

font-family: ‘Montserrat’, sans-serif;

Vi forbinder typografi primært med tekst i trykksaker produsert i en håndverksmessig eller industriell prosess, etter hvert også på fjernsynsskjermer og i digitale medier. I videste forstand er typografi all slags tekstutforming, for eksempel i manuskripter eller epigrafikk fra eldre tid.

Fonter og farger er grunnlaget for mye av designet jeg jobber med. Et gjennomtenkt font valg kan gjøre mye for den visuelle identiteten og hvordan vi assosierer det vi ser og virksomheten. Håndverk og design virksomheter kan ha forskjellige ønsker om hvordan de skal oppfattes av kunder. Stilrent, minimalistisk, løst, kreativt eller hypermoderne. Mye kan leses og oppfattes gjennom bruken av fonter og farger. 

Typografi kan brukes for å skape interesse og engasjement for lesere og kunder. Det kan gjøre en reklame spennede og engasjerende.

Men det er også mye å ta hensyn til i forskjellige medier. Webdesign bør vurdere hvor responsiv teksten er. Det må kunne se like bra ut på mobilskjermen og være leselig eller forståelig. Eksempelvis kan en gjerne dele opp et ord i to eller tre deler dersom ordet i segselv ikke er så langt. Da vil en forstå hva som står skrevet uten å måte lese linjevis. Men blir det for mange bokstaver og linjer blir det slitsomt. Dette gjelder ofte overskrifter med stor font.

Vi finner kombinasjoner med typografi-tungt design mange steder. Flere nettsider bruker ofte dette for å fremheve noe av innholdet på siden. Blir dette brukt riktig og med de hensyn som er nevnt over, så kan det bli en fin opplevelse. Se for eksempel på Future London Academy sin nettside. Her har de brukt farge og typografi for å lede øynene til forskjellige elementer på siden. 

typografi-design

UBRUKT TITTEL↘

tittel

↙DATO

20. januar 2021 15:51

© FONN DESIGNVERKSTED

PORTEFØLGE

2008_ _2020

WEB // DESIGN

MAKING LOREM
IPSUM
GREAT AGAIN

© FONN DESIGNVERKSTED

Shopping Basket