Eget oppsett i WordPress

WordPress er en publiseringsplatform opprinnelig laget for artikler. Dagens WordPress er derimot mye mer fleksibel og allsidig.

Vis tingene dine med innlegg

I WordPress vises innlegg på siden ved hjelp av en kode eller «widget» som gir noen muligheter for oppsett. Vi kan lage en enkel forhåndsvisning slik vi finner i de aller fleste magasin og nyhetssider. Bilde, metadata, utdrag og «les mer» knapp. Tanken er å skape engasjement og dra leseren videre inn på selve innlegget. Visningen av innleggene i WordPress er også en versjon av innlegget slik det blir delt på sosiale medier. Tenk på bruken av bilder og tekstutdrag.

Vanlig visning

Tilpasset visning

Tilpasse visningen i forhold til design og layout ellers på siden din. Da har vi muligheten til å dele opp samme innhold og vise det hver for seg. 

Eget oppsett i WordPress

WordPress er en publiseringsplatform opprinnelig laget for artikler. Dagens WordPress er derimot mye mer fleksibel og allsidig.

Custom Post Type - din egen innleggstype

Custom Post Type UI (CPT) lar deg utvide bruksområdet til innlegg med å gi deg full kontroll på hva et innlegg skal inneholde. En funksjon du kan bruke dersom du vil lage anmeldelser, oppskrifter, porteføljer, team, osv.

CPT brukes ofte sammen med Advanced Customs Fields (ACF) for å legge til egne felter som gjelder for den nye typen innlegg. Det kan være «Sjanger», «Rangering», «Kunde» osv. Har du begge utvidelsene kan du skape et enormt bibliotek som kan søkes i med egne filter for feltene dine. Du kan komme langt med et prosjekt bare med disse to utvidelsene.  

Side design

Mange bruker et tema som gir det utseende og oppsettet de ønsker. Ønsker du noe mer utover det tema gir, så må du tilpasse med egen kode, utvidelser eller lage alt selv i en sidebygger. Jeg skal forklare litt bruken rundt sidebyggere.

Elementor

Sidebyggere som ekempelvis Elementor, kan brukes for å lage eget design på sider og innhold på siden. Den kan brukes for å skape enkle sider, eller bygge hele nettsiden fra bunnen (uavhengig av tema). I Elementor kan du fritt kan legge til seksjoner og kolonner for innholdet på siden.  Du er med andre ord fri til å sette opp alt på siden slik du ønsker. 

En god fremgangsmåte med Elementor er å tenke deg ut et design først. Tegn deg en skisse på hvordan det skal se ut før du begynner. Sidemaler kan brukes til å gi alle sidene det oppsettet du ønsker. Maler kan brukes for sider og innlegg slik at alt innhold du publiserer senere blir helt likt. Benytter du maler til oppsettet ditt, er det også enklere å endre på design senere uten å måtte endre alt enkeltvis senere. Du finner god informasjon om oppsett av maler her. Denne funksjonaliteten krever «Pro» versjonen av Elementor, så tenk på om dette er nødvendig for ditt behov først. Har du bare 2-3 sider med innhold, trenger du kanskje ikke maler. 

Elementor Pro

Benytter du deg av CPT og ACF som nevnt over, kan Elementor virkelig gi deg en utrolig fleksibel side. Begge disse to utvidelsene for egne innleggstyper og avanserte felter støttes av Elementor og kan brukes til å sette opp sider og maler som viser informasjonen din nøyaktig slik du ønsker det.  

Pro utgaven av Elementor gir deg muligheter til å sette opp maler for alt på hele siden. Header, Footer, Sider, Arkiver og Innlegg. Nå er du er ikke avhengig av Tema for å oppnå det designet du ønsker. Bruker du maler kan du også sette forskjellige «Display Conditions» (hvor skal malen vises). Dette gir også endel muligheter med å for eksempel vise en mal på noen kategorier med ikke alle, eller på enkelte sider.

I Pro versjonen får du også en funksjon som heter «Dynamisk innhold». Den kan hente opp informasjon fra innlegg eller sider og vise det som overskrift, metadata, bilde og ikke minst Advanced Custom Fields. La oss se på et eksempel med en anmeldelse laget med CPT og informasjon om filmen laget med AFC bygget med Elementor Pro. Her er alt av informasjon hentet dynamisk. Vi kan alså bygge en mal for en enkel film vurdering og sette alle felter som dynamiske. 

Ofte stilte spørsmål om tilpassninger av WordPress

Elementor kan du trygt bruke med andre sidebyggere som fks Visual Composer. Den lager ingen endringer på siden med mindre du velger å «redigere med Elementor».

Skape en nettside er så enkelt eller avansert som du selv gjør det til. Det er helt mulig å lage en enkel nettsiden som er lett å bruke. Jeg pleier å involve kunden i så mye som er ønskelig gjennom hele prosessen. Bruker du Elementor kan sider lages veldig komplisert dersom du bare legger på flere og flere maler, lag og elementer. Igjen handler det om å ha en plan for innholdet ditt før en setter i gang. Noen ganger kan en gjøre veldig mye med veldig lite.

Et godt tema som platform er viktig. Selv om det ofte bygges om fra opprinnelig utseende, så har det gode løsninger og oppsett som er synlig på siden. Det er også viktig å finne et tema som er jevning oppdatert og testet med siste versjon av WordPress. 

Det er mye gode løsninger for sidebyggere, utvidelser og tema som er gratis. Med andre ord, det trenger ikke koste mye ekstra. Trenger du mye tilpassing som vist her i artikkelen, trengs det «Pro» utgaver av Elementor og andre for å få helt utnyttet alle mulighetene. Bestiller du nettside følger Elementor Pro med i prisen.

Les mer om
Del med andre